Hvad er LEGO Serious Play?

teamdag

Find dit indre legebarn frem. Visualisér din version af udfordringerne og byg din fremtid.

LEGO® Serious Play® er en metode, der formidler konstruktiv refleksion og åben dialog. Gennem en struktureret proces bruger deltagerne LEGO klodser til at skabe modeller, som udtrykker visioner, tanker og ideer. Disse LEGO modeller udgør grundlaget for videndeling, diskussion og problemløsning.

En væsentlig styrke ved LEGO Serious Play er, at alle deltagerne får lige mulighed for at deltage aktivt i beslutningsprocessen, hvilket fremmer fælles ejerskab til det endelige resultat.

Det er vores erfaring, at LEGO Serious Play afdækker medarbejder-ressourcer, som normalt ikke kommer til udtryk. Alle kan deltage uanset stilling, uddannelse og kultur.

Læs her om hvordan du kan bruge metoden til møder, konferencer og seminarer.

Historien bag LEGO® Serious Play®
LEGO Serious Play er udviklet af LEGO i samarbejde med professorer fra IMD Business School i Schweitz og bygger på forskning i strategi, kommunikation og læringsstile. I dag bruges LEGO Serious Play over hele verden af firmaer som DONG, NASA og Microsoft. Læs mere om historien bag metoden på LEGO’s hjemmeside her.

lego serious play workshop

Når modellerne bygges sammen i landskaber giver de overblik og indblik i komplekse problemstillinger.